Popusti

Popusti

Pronađite popust za sebe

Škola programiranja za djecu Code Land pripremila je nekoliko popusta kako bismo olakšali vaš kućni budžet.

1. Dvoje djece iz iste porodice – 10%

2. Nosioci “Ponosne kartice” (porodice 3+ djece) – 20%

3. Djeca sa drugom aktivnošću – 5%

4. Prva generacija upisanih – 10%

5. Rane prijave – 10%

6. Donosiocu flajera – 10%

7. Dovedite novog učenika – 10 %

Popusti se ne sabiraju!