Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

Zašto Škola programiranja za djecu?

Škola programiranja za djecu je nešto što većina roditelja nema na pameti kada organizuje vannastavne aktivnosti svojoj djeci. Uglavnom su ideje vezane za sport i strane jezike. Poneko uputi djecu u muzičku školu, šah. VIŠE…

Kada upisati dijete na programiranje?

Preporučeni uzrast za upis djece u školu programiranja je između 6. i 7. godine, odnosno, kada dijete polazi u školu. Tada im učenje postaje formalno i strukturisano. Sve je po određenom redu i programiranje shvataju kao dio njihovih svakodnevnih obaveza.

Do tada, djeca uglavnom uče igrajući se.

Da li je lakše programirati ako počneš prije polaska u školu?

Stručnjaci smatraju da djeca trebaju učiti programiranje što ranije. Svako dijete se razvija svojom brzinom i na različite načine. Djeca uzrasta od 5 ili 6 godina mogu početi učiti osnove programiranja kroz igru, jer ako programiranje dožive kao nešto što je zabavno, kasnije neće imati strah da se time bave i biće više zainteresovani.

Zašto se časovi programiranja održavaju u grupama, a ne individualno?

Djeca moraju naučiti društvene vještine, baš kao što moraju naučiti čitati i pisati. Dati djetetu priliku da se igra s drugom djecom odličan je način da razvije vještine komuniciranja i funkcionisanja sa drugima. Programiranje u grupi ih uči da probleme mogu posmatrati iz različitih uglova, da rješenja ima više i da i druga rješenja mogu biti dobra. Svako od njih ima svoju ideju i drugačiji način razmišljanja.

Kako djeca uče?

Djeca uče na različite načine – neka uče gledajući, neka slušajući, neka čitajući, a neka radeći.

U ovoj fazi djeca vole da uče kroz igru. Učenje novih lekcija u školi je formalno, strukturisano, pa je djeci često zamorno i dosadno.

Kao balans tome, mnoštvo nestrukturisane, slobodne igre daje im priliku da se opuste nakon rutine i školskih pravila. VIŠE…

Kako upisati dijete na kurs?

1. Provjerite kurseve koje nudi Škola programiranja za djecu Code Land na LINKU…

2. Prijavite se na LINKU…